Disclaimer

Hoewel we er alles aan doen om alle gegevens zo correct mogelijk weer te geven zijn we niet aan aansprakelijk voor type- of schrijffouten. Verzeker uzelf er van dat de gevonden auto beschikt over de genoemde opties en check voor aanschaf alle zaken die voor u van belang of doorslaggevend zijn.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de omschrijving van de aangeboden auto's, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen ten alle tijden worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.